Kremacje
i ekshumacje

1 Maja 9, 95-100 Zgierz

781 790 601

Kremacje

Zajmujemy się kremacją zwłok z zachowaniem najwyższych standardów. Organizujemy ceremonie pożegnalne w naszej sali pożegnalnej w uzgodnieniu z rodziną osoby zmarłej.

Ekshumacje

Ekshumacja polega na wydobyciu zwłok lub szczątków z grobu lub miejsca tymczasowego pochówku w celu przeniesienia ich i pochowania w innym miejscu albo przeprowadzenia oględzin lekarsko-sądowych. Nasz zakład pogrzebowy wykonuje ekshumację na terenie całej Polski. Wykonanie ekshumacji możliwe jest od 15 października do 15 kwietnia.

Jeśli chcemy przeprowadzić ekshumację, musimy spełnić określone warunki formalne. Na początek musimy ustalić wstępny termin ekshumacji w porozumieniu z zarządem Cmentarza, na którym zostaną pochowane szczątki. Cmentarz musi wyrazić zgodę na miejsce i prawo do pochowania osoby ekshumowanej. Następnie występujemy z wnioskiem do sanepidu właściwego dla danego cmentarza, na którym znajduje się grób z ciałem zmarłego. Sanepid w formie decyzji wydaje zgodę na ekshumację. Wniosek może złożyć tylko najbliższa rodzina osoby ekshumowanej. Sanepid nadzoruje poprawne wykonanie wszystkich czynności związanych z ekshumacją.

W tym czasie dostarczamy zgodę sanepidu do zarządu cmentarza i tam odbieramy kartę zgonu oraz poinformować cmentarz, na którym będą pochowane szczątki o terminie ekshumacji i tam dostarczyć kartę zgonu ,akt zgonu oraz zaświadczenie o wcześniejszym pochowaniu na cmentarzu, gdzie nastąpi ekshumacja, wystawione przez zarząd cmentarza wyjściowego.

Całodobowy kontakt

781 790 601